Tomtepriser – Kjørviga

Pr Mai 2014. Alle areal er målt manuelt, kan avvike noe.

Tomt nr Størrelse Pris Merknad Status
1 625 M2 Kr 1.000.000,00 Skrå tomt
2 920 M2 Kr 1.100.000,00 Skrå tomt
3 950 M2 Kr 1.100.000,00 Skrå tomt
4 810 M2 Kr 1.200.000,00 Flat tomt
5 630 M2 Kr 1.200.000,00 Flat tomt
6 660 M2 Kr 1.200.000,00 Flat tomt
7 580 M2 Kr 1.200.000,00 Flat /Skrå tomt
8 600 M2 Kr 1.300.000,00 Skrå tomt  SOLGT
9 580 M2 Kr 1.300.000,00 Skrå tomt  SOLGT
10 560 M2 Kr 900.000,00 Flat tomt  SOLGT
11 490 M2 Kr 900.000,00 Skrå tomt
12 400 M2 Kr 1.100.000,00 Skrå tomt
13 490 M2 Kr 1.100.000,00 Skrå tomt
14 450 M2 Kr 1.100.000,00 Skrå tomt
15 540 M2 Kr 0.000.000,00 Skrå tomt  SOLGT
16 730 M2 Kr 0.000.000,00 Flat /Skrå tomt  SOLGT
17 740 M2 Kr 1.300.000,00 Skrå tomt  SOLGT
18 540 M2 Kr 1.300.000,00 Flat tomt
19 650 M2 Kr 0.000.000,00 Flat tomt  SOLGT
20 520 M2 Kr 900.000,00 Flat tomt
21 520 M2 Kr 900.000,00 Flat tomt
22 530 M2 Kr 900.000,00 Flat tomt
23 480 M2 Kr 900.000,00 Flat tomt
24 490 M2 Kr 1.000.000,00 Skrå tomt
25 560 M2 Kr 0.000.000,00 Skrå  tomt  SOLGT
26 730 M2 Kr 0.000.000,00 Skrå  tomt  SOLGT
27 900 M2 Kr 0.000.000,00 Skrå  tomt  SOLGT
28 630 M2 Kr 0.000.000,00 Skrå  tomt  SOLGT
29 510 M2 Kr 1.200.000,00 Skrå  tomt
30 530 M2 Kr 1.100.000,00 Skrå  tomt
31 530 M2 Kr 1.300.000,00 Skrå  tomt
32 620 M2 Kr 1.300.000,00 Skrå  tomt
33 580 M2 Kr 1.100.000,00 Flat tomt
34 580 M2 Kr 1.100.000,00 Skrå  tomt
35 520 M2 Kr 1.100.000,00 Skrå  tomt
36 480 M2 Kr 900.000,00 Flat tomt