Tomtepriser – Kjørviga

Pr. Januar 2018. Alle areal er målt manuelt, kan avvike noe.